Kontakt

Fakturačné údaje:

Názov: AT Agrotyp, s.r.o.
Sídlo: Textilná 32/10, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 436 810
DIČ: 2022094074
Ič DPH: SK2022094074
Registrácia: OR OS Žilina, odd. : Sro, vl.č. 16864/L

Kontaktné údaje

Tel., fax: 044/432 40 85, 044/432 04 73
E-mail: agrotyp@agrotyp.sk, agrotyp@centrum.sk

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok: 7.00 – 15.30
sobota, nedeľa: zatvorené

Bankové spojenie:

Tatra banka,a.s., pob. Ružomberok
Číslo účtu : 292 282 9471/1100
IBAN : SK41 1100 0000 0029 2282 9471
BIC / SWIFT / : TATRSKBX

Kontaktné osoby:

Meno : Funkcia : Tel. číslo : E-mail :
Mgr. Eva Rašková konateľ, fakturácia a  financovanie 0908 / 938 031 raskova@agrotyp.sk
Mgr. Vratko Szabó predaj strojov 0905 / 464 908 szabo@agrotyp.sk
Peter Glemba náhradné diely 0907 / 710 006 agrotyp@centrum.sk
Rastislav Miháľ náhradné diely 0903 / 806 313 agrotyp@centrum.sk
Peter Peterec servis 0918 / 689 485 agrotyp@centrum.sk
Vladimír Bartoš servis 0905 / 685 800 agrotyp@centrum.sk